Om oss

Vi är specialiserade på att hjälpa stora som små företag att effektivisera sin produkt-, marknads-, och affärsutveckling. Genom att skapa kundfokus och en effektiv struktur och miljö säkras framgångsrik produkt- och tjänsteutveckling.

Ledning

Per Lindstedt
Founder, M Sc, B Sc

Per är författare till böckerna om Värdemodellen och har över 35 års erfarenhet av produktutveckling globalt. Han har också utvecklat en produktutvecklings-App för iOS och Android tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola.

 

Han är expert på produktutvecklingens tidiga faser, att fånga och förstå kundens behov och skapa innovativa koncept med oöverträffat kundvärde.

Ulf Bengtzelius
Senior Partner, M Sc, Ph D

Ulf har lång erfarenhet som R&D chef och är van att effektivisera stora utvecklingsavdelningar. Ulf är en skicklig ledare som vet hur man får ut mest resultat av sina medarbetare och formar vinnande lag.

 

Han har en erkänd förmåga att bryta ner komplexa tekniska frågor och visualisera bästa strategin för långsiktig utveckling.

Mats Magnusson
Senior Partner, M SC, Ph D, Prof

Mats har mer än 20 års erfarenhet av produktutveckling från många olika företag globalt. Hans forskningsaktiviteter spänner över ett brett spektrum av ämnen inom innovationsteknik och ledarskap. Mats har speciellt intres-serat sig för  att förstå nätverks- och samarbetsidéer kring innovation.

Mats är verksam inom rad internationella organisationer som till exempel IMIT, CINet och EITIM.

Han pratar flytande italienska och är verksam på Luiss Guido Carli University in Rome och  Politecnico di Milano.

Medarbetare

Stefan Åberg
Konsult, MSc Eng, BSc ME

Stefan har lång erfarenhet som chef och projektledare inom produktutveckling och tillverkning. Hans globala erfarenhet består av över 10 år inom amerikansk tillverkningsindustri. Stefan har haft chefspositioner inom bilindustri, hög-volyms tillverkning och tillverkning av tunga lastbilar.

Stefan är särskilt intresserad av kundintervjuer och "hur" och "vad" det kunden berättar skall tolkas.  

 

Han har också erfarenhet av att implementera flera av Värdemodellens koncept i olika organisationer med fokus på att analysera data och lösa problem.

LinkedIn logo

Value Model 2017