Books

Nyhet 2017

Värdemodellen kan nu även fås som App på svenska i AppStore eller GooglePlay för 30 SEK.

 

Egentligen är det tre böcker i en:

 • en bok projektledning. Vårt koncept kring hur man formar och genom för dynamiska projekt där förmågan till lärande, innovation och tid till marknad är avgörande för framgång.

 • en bok i produktutveckling. Där du utifrån förståelse av kundens behov tar fram ett ny produkt, mjukvara eller tjänst med oöverträffat kundvärde.

 • en bok i lagarbete. Hur du får människorna i ditt projekt att samverka och prestera maximalt.

 

App:en har utvecklats i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola och innehåller det senaste materialet inklusive flera "A3 Road maps" som går att ladda ner till din dator och skrivas ut. 


App:en innehåller ca 126.000 ord och drygt 200 illustrationer vilket är mer än vår klassiska bok om Värdemodellen på 685 sidor.

Endast

30 SEK !

Den kompletta handboken i produktutveckling på engelska som sålts i fler än 7.000 exemplar.

Boken är i 4-färg, A4 format och på 685 sidor. En komplett handbok för dig som arbetar med utveckling. En bok som består av flera böcker i en.

En inledande del som beskriver grundläggande begrepp och tänkesätt. Den förklarar vad kundvärde är, olika angreppsätt för att identifiera möjligheter till ökat kundvärde och hur du gör kundvärde till ett konkret och praktiskt verktyg för att leda en organisation till framgång.

 

Den delen riktar sig till alla som arbetar med utveckling i olika roller som till exempel ingenjörer, marknads- och produktchefer, projektledare samt olika typer av beslutsfattare. Den skapar en gemensam och grundläggande tankestruktur för hur man skall förhålla sig till och tänka kring utvecklingsarbete.

 

Den avslutande delen av boken är en konkret och handfast handbok i hur ett utvecklingsprojekt skall genomföras på ett framgångsrikt sätt. Den består av tre delar:

 • Huvudprocessen Kundvärde som syftar till att skapa nöjda kunder. Den är successiv och iterativ till sin karaktär och i grunden därför egentligen inte en process. Istället har den indelats i ett antal frågeställningar som du successivt måste besvara. Du skall utifrån en bedömning av kundernas framtida behov utveckla, tillverka och leverera en produkt, tjänst eller process med oöverträffat kundvärde.

 • En stödprocess som syftar till att skapa belåtna beställare och ägare. Vi kallar den för Projektledning. Det är en repetitiv process där man upprepar aktiviteterna planera, genomföra, utvärdera och åtgärda flera gånger under ett projekt. Den har en tydlig struktur och kan indelas i ett antal logiska steg och är således ingenjörsmässig till sin karaktär.

 • En stödprocess där man strävar mot att skapa ett framgångsrikt lag och nöjda medarbetare. Vi kallar den för Lag. Det är en organisk och växande process som påminner om de processer som återfinns i naturen. Den kan således enbart styras och kontrolleras indirekt via den miljö du skapar i och runt ditt projekt. Därför har den indelats i ett antal teman som empiriskt visat sig stimulera framväxten av produktiva och vinnande lag.

Köp endast de kapitel du behöver direkt över nätet i vår webshop.
Världens mest kompletta handbok i produktutveckling
The Value Model Book
Såld i fler än 7.000 exemplar !
Varför inte läsa förorden först och se vad andra tycker (882 Kb pdf):
 • Hans-Olov Olsson, Senior Advisor Geely holding
  Fmr President and Chief Executive Officer
  Volvo Car Corporation

 • Ronnie Leten, President & CEO Atlas Copco AB

 • Dick Arra, Fmr Director of Product Development
  ITT Industries

 • Rasmus Renstad, Director of Product Development
  SHL Group

 • Michael Pennotti, Distinguished Service Professor
  Stevens Institute of Technology

 • C Magnus Evertsson, Professor Product and Production Development Chalmers University
  of Technology

För 1.300 SEK inklusive frakt och emballage får du ditt eget exemplar.
Fyll i namn och mailadress här bredvid så kontaktar vi dig om bästa betalninsvilkor.
eller köp endast de kapitel du behöver direkt över nätet i vår
webshop.

Varför inte göra som 3.000 andra och gå en kurs i Värdemodellen istället?

LinkedIn logo

Value Model 2017