Value Model

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Kunddriven Innovation och Produktutveckling


Vi hjälper stora som små företag att effektivisera sin produktutveckling! 

Över 5.000 personer runt om i världen har deltagit i våra kurser. Våra böcker har distribuerats i mer än 12.000 exemplar.

Vi hjälper dig att sätta kunden i fokus för att skapa struktur och framgång i den komplexa utmaning som produktutveckling innebär. Oberoende om du vill ha hjälp med ett enskilt projekt eller att förändra en hel organisation kan vi erbjuda dig en produkt som uppfyller dina behov.

Vi är vana att möta olika typer av organisationer världen över och utgår ifrån varje företags och projekts unika situation.

Välkommen !

Ulf Bengtzelius o Per Lindstedt 

 

 

 

 

 

 

 

Från februari 2014 hälsar vi Mathias Zellinger välkommen som partner i Value Model.

 


 

Publik kurs
Kursen i produktutveckling som haft    3.000 deltagare.
Läs mer.

Böcker
Den kompletta handboken om produktutveckling.
Läs mer.

Kurskatalog 2013
Ladda hem vår kurskatalog som en pdf här.